top of page

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΦΕΛΗ ΜΕΛΩΝ

 • Τα μέλη απολαμβάνουν προνομιακές εκπτώσεις σε όλες τις υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται άλλα προϊόντα που μπορούν να αγοραστούν στο Spa).

 • Τα μέλη απολαμβάνουν δωρεάν περιποίηση προσώπου τον μήνα των γενεθλίων τους.

 • Τα μέλη μπορούν να αναθέσουν το μηνιαίο ραντεβού τους σε οποιονδήποτε, προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση στο Beauty Forever Miami.

 • Τα μέλη θα απολαμβάνουν δωρεάν υπηρεσία για κάθε αναφερόμενο άτομο που γίνεται μέλος.

 • Τα μέλη θα απολαμβάνουν έκπτωση τουλάχιστον 16% σε όλες τις εκδηλώσεις Spa Pink που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους.

 • Τα μέλη θα λάβουν εκπτώσεις σε αγορές που πραγματοποιούνται με τρίτους συμμάχους του Beauty Forever Miami. Ένα ξεχωριστό έγγραφο θα αναφέρει λεπτομερώς τι εκφράζεται σε αυτό το σημείο.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την αρχική περίοδο της συνδρομής σας, το Beauty Forever Miami θα σας δώσει γραπτή ειδοποίηση 45 ημερών εκ των προτέρων για οποιαδήποτε αύξηση της μηνιαίας πληρωμής  κάτω από τη συνδρομή σας στη διεύθυνση email σας με το Beauty Forever Miami _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ή στην τελευταία γνωστή φυσική σας διεύθυνση και αυτή η ειδοποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία αποστολής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Beauty Forever Miami προσλαμβάνει μόνο επαγγελματίες αισθητικούς που πληρούν τις πολιτειακές, δημοτικές ή/και τοπικές απαιτήσεις αδειοδότησης ή πιστοποίησης.


Τα μέλη μπορούν να ζητήσουν να δουν την άδεια ή την πιστοποίηση συγκεκριμένης αισθητικής.


Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Beauty Forever Miami δεν υποκαθιστούν καμία ιατρική υπηρεσία και είναι ευθύνη του μέλους να ενημερώσει το Beauty Forever Miami για οποιαδήποτε συγκεκριμένη προϋπάρχουσα πάθηση, περιορισμό ή ευαισθησία.


Οι περιοχές του σώματος στις οποίες το Beauty Forever Miami εφαρμόζει τις επεμβάσεις του είναι το πρόσωπο, τα χέρια, οι πήχεις, ο λαιμός, το λαιμόκοψη και η πλάτη.


Εάν αισθανθείτε ενόχληση ή πόνο ή αισθάνεστε άβολα για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια μιας υπηρεσίας, συμφωνήστε να ζητήσετε αμέσως από τον αισθητικό να προσαρμόσει τη χειραγώγηση, το ντύσιμο, την πίεση, τη θερμότητα ή το περιβάλλον ή, εάν προτιμάτε, μπορείτε να ζητήσετε από τον αισθητικό να τερματίσει την υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή. Εάν ο αισθητικός δεν μπορεί να ανακουφίσει την ταλαιπωρία σας αφού ζητήσει προσαρμογή, θα ενημερώσετε τον αισθητικό ότι επιθυμείτε να τερματίσετε την υπηρεσία αμέσως και θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για την πληρωμή της υπηρεσίας


Ακατάλληλη ή κακή δίκαιη συμπεριφορά δεν θα γίνει με κανένα τρόπο ανεκτή. Η Beauty Forever Miami μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί ή να διακόψει μια υπηρεσία, εάν κρίνει ότι η υπηρεσία αυτή μπορεί να είναι επικίνδυνη ή να σας ενοχλήσει ή εάν προβείτε σε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά όπως καθορίζεται από την Beauty Forever Miami κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 PAYMENT METHODS

The payment instruments must belong to the person receiving the service or their legal representative.

If the person receiving the service uses a payment method that does not belong to her (or him), she is automatically admitting that the owner of the payment instrument has authorized its use to pay for the services at Beauty Forever Miami Spa.

If the client uses a debit card to make payments for a payment plan, we will keep all the data of his payment method in jpg image format. If the client changes the payment method, the images will be replaced by those that save the information of the new payment method.

If the duration of the payment plan is greater than the term of validity of the payment method to be used, the latter may be rejected.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η Beauty Forever Miami διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει ή να αρνηθεί να ανανεώσει τη συμφωνία σας για οποιονδήποτε λόγο που δεν απαγορεύεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό, ενός μη ικανοποιητικού ιστορικού πληρωμών.


Η Beauty Forever Miami διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε ληξιπρόθεσμο ή οφειλόμενο υπόλοιπο που δεν έχει καταβληθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τις οφειλόμενες μηνιαίες πληρωμές.


Η Beauty Forever Miami ενδέχεται να αναβάλει την πληρωμή για υπηρεσίες που παρέχονται για δύο μη συνεχόμενες φορές μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. Αυτή η ευγένεια δεν περιλαμβάνει την πληρωμή της συνδρομής και μπορεί να ζητηθεί από το μέλος μετά την τρίτη πληρωμή της συνδρομής του.


Το μέλος μπορεί να καθυστερήσει την εφαρμογή οποιασδήποτε από τις παροχές του για 30 ημερολογιακές ημέρες χωρίς να τα χάσει.


Η Beauty Forever Miami δεν θα επιβάλει ποτέ τη συμφωνία μέλους έναντι των κληρονόμων μελών, αν και μπορείτε να το κάνετε με σεβασμό στους νόμιμους εκπροσώπους του μέλους. 


Η Beauty Forever Miami μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει αυτήν τη συμφωνία ή τυχόν δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τη νομοθεσία.


Για λόγους αναγνώρισης και χρέωσης, συμφωνείτε να παρέχετε στην Beauty Forever Miami τρέχουσες, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τα ισχύοντα δεδομένα πληρωμής.

 

Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως το Beauty Forever Miami για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων πληρωμής σας.
Η ακυρότητα ή η μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης της ιδιότητας μέλους σας δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης της συμφωνίας, η οποία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και ισχύ.


Μετά την αρχική περίοδο της συνδρομής σας, το Beauty Forever Miami θα δώσει γραπτή ειδοποίηση 20 ημερών νωρίτερα για οποιαδήποτε αλλαγή στη συμφωνία ιδιότητας μέλους στη διεύθυνση email του μέλους εγγεγραμμένη με το Beauty Forever Miami  ή στο μέλος η τελευταία φυσική διεύθυνση που είναι γνωστή και η εν λόγω ειδοποίηση ισχύει από την ημερομηνία αποστολής.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε λόγο η Beauty Forever Miami δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της, η ιδιότητα μέλους θα διακοπεί έως ότου επαναληφθούν οι υπηρεσίες.

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ

Η ιδιότητα μέλους λήγει την τελευταία ημέρα της συμβατικής περιόδου.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο το μέλος αποφασίσει να τερματίσει τη συνδρομή πριν από την συμφωνηθείσα ημερομηνία, μπορεί (αυτή) να το πράξει. Σε αυτήν την περίπτωση, η Beauty Forever Miami διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στο πρώην μέλος μια νέα συνδρομή στο μέλλον.

 

Κανένα πρόγραμμα πληρωμής (εννοείται ως συνδρομή ή πακέτο) δεν μπορεί να ακυρωθεί πριν εκπληρωθούν οι τέσσερις πρώτες οφειλόμενες πληρωμές ή η πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στις εν λόγω τέσσερις πρώτες πληρωμές.


Εάν κατά τη στιγμή της απόφασης καταγγελίας το μέλος έχει ήδη καταβάλει τη μηνιαία συνδρομή, θα επιστραφεί πλήρως, εφόσον μετά την καταβολή της δεν έχει απολαύσει κανένα από τα προνόμια που δικαιούται ως μέλος. Η εν λόγω αποζημίωση προχωρά στις περιστάσεις που περιγράφονται εάν το μέλος έχει τερματίσει τέσσερις ή περισσότερους μήνες της ιδιότητας του μέλους. Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί μόνο σε σχέση με τον μήνα κατά τον οποίο ακυρώθηκε η συνδρομή.

Σε περιπτώσεις που το μέλος έχει πληρώσει τη συνδρομή με μία μόνο πληρωμή, η επιστροφή χρημάτων δεν θα πραγματοποιηθεί σε καμία περίπτωση.


Με την αγορά οποιουδήποτε από τα προγράμματα πληρωμών μας (εννοείται ως συνδρομή ή πακέτο) ο αγοραστής επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται όλα όσα εκφράζονται σε όλους αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL HIFU

Entiendo que estoy aceptando toda la responsabilidad si estoy usando αντιπηκτικά αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες.

Entiendo que el tratamiento puede causar algun enrojecimien, αιμάτωμα, και επηρεάζει. Estoy de acuerdo de no exponerme a calor excesivo (σάουνα, τζακούζι) en las proximas 72 horas o por el tiempo sugerido por el especialista.

Ενδέχεται να ανταποκριθεί στις αντενδείξεις πριν από την καταστροφή.

No hare responsable al specialista ni a la entidad Beauty Forever Miami por las 

reacciones adversas resultantes del tratamiento recibido o los productos usados.

DISCRETIONARY AUTHORITY

Ο Πρόεδρος του Beauty Forever Miami, αφού ακουστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, μπορεί να αποφασίσει με διακριτικό τρόπο, για οποιοδήποτε από τα θέματα που ρυθμίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

ΟΦΕΛΗ ΜΕΛΩΝ

 • Τα μέλη απολαμβάνουν προνομιακές εκπτώσεις σε όλες τις υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται άλλα προϊόντα που μπορούν να αγοραστούν στο Spa).

 • Τα μέλη απολαμβάνουν δωρεάν περιποίηση προσώπου τον μήνα των γενεθλίων τους.

 • Τα μέλη μπορούν να αναθέσουν το μηνιαίο ραντεβού τους σε οποιονδήποτε, προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση στο Beauty Forever Miami.

 • Τα μέλη θα απολαμβάνουν δωρεάν υπηρεσία για κάθε αναφερόμενο άτομο που γίνεται μέλος.

 • Τα μέλη θα απολαμβάνουν έκπτωση τουλάχιστον 16% σε όλες τις εκδηλώσεις Spa Pink που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους.

 • Τα μέλη θα λάβουν εκπτώσεις σε αγορές που πραγματοποιούνται με τρίτους συμμάχους του Beauty Forever Miami. Ένα ξεχωριστό έγγραφο θα αναφέρει λεπτομερώς τι εκφράζεται σε αυτό το σημείο.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την αρχική περίοδο της συνδρομής σας, το Beauty Forever Miami θα σας δώσει γραπτή ειδοποίηση 45 ημερών εκ των προτέρων για οποιαδήποτε αύξηση της μηνιαίας πληρωμής  κάτω από τη συνδρομή σας στη διεύθυνση email σας με το Beauty Forever Miami _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ή στην τελευταία γνωστή φυσική σας διεύθυνση και αυτή η ειδοποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία αποστολής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Beauty Forever Miami προσλαμβάνει μόνο επαγγελματίες αισθητικούς που πληρούν τις πολιτειακές, δημοτικές ή/και τοπικές απαιτήσεις αδειοδότησης ή πιστοποίησης.


Τα μέλη μπορούν να ζητήσουν να δουν την άδεια ή την πιστοποίηση συγκεκριμένης αισθητικής.


Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Beauty Forever Miami δεν υποκαθιστούν καμία ιατρική υπηρεσία και είναι ευθύνη του μέλους να ενημερώσει το Beauty Forever Miami για οποιαδήποτε συγκεκριμένη προϋπάρχουσα πάθηση, περιορισμό ή ευαισθησία.


Οι περιοχές του σώματος στις οποίες το Beauty Forever Miami εφαρμόζει τις επεμβάσεις του είναι το πρόσωπο, τα χέρια, οι πήχεις, ο λαιμός, το λαιμόκοψη και η πλάτη.


Εάν αισθανθείτε ενόχληση ή πόνο ή αισθάνεστε άβολα για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια μιας υπηρεσίας, συμφωνήστε να ζητήσετε αμέσως από τον αισθητικό να προσαρμόσει τη χειραγώγηση, το ντύσιμο, την πίεση, τη θερμότητα ή το περιβάλλον ή, εάν προτιμάτε, μπορείτε να ζητήσετε από τον αισθητικό να τερματίσει την υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή. Εάν ο αισθητικός δεν μπορεί να ανακουφίσει την ταλαιπωρία σας αφού ζητήσει προσαρμογή, θα ενημερώσετε τον αισθητικό ότι επιθυμείτε να τερματίσετε την υπηρεσία αμέσως και θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για την πληρωμή της υπηρεσίας


Ακατάλληλη ή κακή δίκαιη συμπεριφορά δεν θα γίνει με κανένα τρόπο ανεκτή. Η Beauty Forever Miami μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί ή να διακόψει μια υπηρεσία, εάν κρίνει ότι η υπηρεσία αυτή μπορεί να είναι επικίνδυνη ή να σας ενοχλήσει ή εάν προβείτε σε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά όπως καθορίζεται από την Beauty Forever Miami κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

METODOS DE PAGO

Los instrumentos de pago deben pertenecer a la persona que recibe el servicio o a su representante legal.

Si la persona que recibe el servicio utiliza un método de pago que no le pertenece, automáticamente está admitiendo que el propietario del instrumento de pago ha autorizado su uso para pagar los servicios en Beauty Forever Miami Spa.

 

Si el cliente usa tarjeta de débito para abonar los pagos de un plan de pago, conservaremos todos los datos de su metodo de pago en formato de imágenes jpg. Si el cliente cambia de metodo de pago las imágenes serán sustituidas por las que guarden la información del nuevo metodo de pago.

Si la duración del plan de pagos es superior al termino de vigencia del metodo de pago a usar, este ultimo podrá ser rechazado.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η Beauty Forever Miami διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει ή να αρνηθεί να ανανεώσει τη συμφωνία σας για οποιονδήποτε λόγο που δεν απαγορεύεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό, ενός μη ικανοποιητικού ιστορικού πληρωμών.


Η Beauty Forever Miami διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε ληξιπρόθεσμο ή οφειλόμενο υπόλοιπο που δεν έχει καταβληθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τις οφειλόμενες μηνιαίες πληρωμές.


Η Beauty Forever Miami ενδέχεται να αναβάλει την πληρωμή για υπηρεσίες που παρέχονται για δύο μη συνεχόμενες φορές μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. Αυτή η ευγένεια δεν περιλαμβάνει την πληρωμή της συνδρομής και μπορεί να ζητηθεί από το μέλος μετά την τρίτη πληρωμή της συνδρομής του.


Το μέλος μπορεί να καθυστερήσει την εφαρμογή οποιασδήποτε από τις παροχές του για 30 ημερολογιακές ημέρες χωρίς να τα χάσει.


Η Beauty Forever Miami δεν θα επιβάλει ποτέ τη συμφωνία μέλους έναντι των κληρονόμων μελών, αν και μπορείτε να το κάνετε με σεβασμό στους νόμιμους εκπροσώπους του μέλους. 


Η Beauty Forever Miami μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει αυτήν τη συμφωνία ή τυχόν δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τη νομοθεσία.


Για λόγους αναγνώρισης και χρέωσης, συμφωνείτε να παρέχετε στην Beauty Forever Miami τρέχουσες, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τα ισχύοντα δεδομένα πληρωμής.

 

Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως το Beauty Forever Miami για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων πληρωμής σας.
Η ακυρότητα ή η μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης της ιδιότητας μέλους σας δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης της συμφωνίας, η οποία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και ισχύ.


Μετά την αρχική περίοδο της συνδρομής σας, το Beauty Forever Miami θα δώσει γραπτή ειδοποίηση 20 ημερών νωρίτερα για οποιαδήποτε αλλαγή στη συμφωνία ιδιότητας μέλους στη διεύθυνση email του μέλους εγγεγραμμένη με το Beauty Forever Miami  ή στο μέλος η τελευταία φυσική διεύθυνση που είναι γνωστή και η εν λόγω ειδοποίηση ισχύει από την ημερομηνία αποστολής.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε λόγο η Beauty Forever Miami δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της, η ιδιότητα μέλους θα διακοπεί έως ότου επαναληφθούν οι υπηρεσίες.

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ

Η ιδιότητα μέλους λήγει την τελευταία ημέρα της συμβατικής περιόδου.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο το μέλος αποφασίσει να τερματίσει τη συνδρομή πριν από την συμφωνηθείσα ημερομηνία, μπορεί (αυτή) να το πράξει. Σε αυτήν την περίπτωση, η Beauty Forever Miami διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στο πρώην μέλος μια νέα συνδρομή στο μέλλον.

 

Κανένα πρόγραμμα πληρωμής (εννοείται ως συνδρομή ή πακέτο) δεν μπορεί να ακυρωθεί πριν εκπληρωθούν οι τέσσερις πρώτες οφειλόμενες πληρωμές ή η πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στις εν λόγω τέσσερις πρώτες πληρωμές.


Εάν κατά τη στιγμή της απόφασης καταγγελίας το μέλος έχει ήδη καταβάλει τη μηνιαία συνδρομή, θα επιστραφεί πλήρως, εφόσον μετά την καταβολή της δεν έχει απολαύσει κανένα από τα προνόμια που δικαιούται ως μέλος. Η εν λόγω αποζημίωση προχωρά στις περιστάσεις που περιγράφονται εάν το μέλος έχει τερματίσει τέσσερις ή περισσότερους μήνες της ιδιότητας του μέλους. Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί μόνο σε σχέση με τον μήνα κατά τον οποίο ακυρώθηκε η συνδρομή.

Σε περιπτώσεις που το μέλος έχει πληρώσει τη συνδρομή με μία μόνο πληρωμή, η επιστροφή χρημάτων δεν θα πραγματοποιηθεί σε καμία περίπτωση.


Με την αγορά οποιουδήποτε από τα προγράμματα πληρωμών μας (εννοείται ως συνδρομή ή πακέτο) ο αγοραστής επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται όλα όσα εκφράζονται σε όλους αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL HIFU

Entiendo que estoy aceptando toda la responsabilidad si estoy usando αντιπηκτικά αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες.

Entiendo que el tratamiento puede causar algun enrojecimien, αιμάτωμα, και επηρεάζει. Estoy de acuerdo de no exponerme a calor excesivo (σάουνα, τζακούζι) en las proximas 72 horas o por el tiempo sugerido por el especialista.

Ενδέχεται να ανταποκριθεί στις αντενδείξεις πριν από την καταστροφή.

No hare responsable al specialista ni a la entidad Beauty Forever Miami por las 

reacciones adversas resultantes del tratamiento recibido o los productos usados.

AUTORIDAD DISCRECIONAL

Ο Πρόεδρος του Beauty Forever Miami, αφού ακουστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, μπορεί να αποφασίσει με διακριτικό τρόπο, για οποιοδήποτε από τα θέματα που ρυθμίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

bottom of page