top of page

VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP

MEDLEMMARS FÖRDELAR

 • Medlemmar får förmånliga rabatter på alla tjänster (andra produkter som kan köpas på spaet ingår inte).

 • Medlemmar får en gratis ansiktsbehandling den månad de fyller år.

 • Medlemmar kan tilldela sitt månatliga möte till vem som helst, skriftligt i förväg till Beauty Forever Miami.

 • Medlemmar kommer att få en gratis tjänst för varje hänvisad person som blir medlem.

 • Medlemmar kommer att få en rabatt på minst 16 % på alla Spa Pink-evenemang som hålls under året.

 • Medlemmar kommer att få rabatter på köp gjorda med tredjepartsallierade till Beauty Forever Miami. Ett separat dokument kommer att beskriva vad som uttrycks i denna punkt.

MEDLEMSPRISÄNDRINGAR

Efter den första löptiden för ditt medlemskap kommer Beauty Forever Miami att ge dig 45 dagar i förväg skriftligt meddelande om eventuella höjningar av den månatliga betalningen  under ditt medlemskap till din e-postadress som finns registrerad hos Beauty Forever Miami _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_eller till din senast kända fysiska adress och ett sådant meddelande ska träda i kraft det datum som skickas.

ANGÅENDE SERVICE

Beauty Forever Miami anställer endast professionella estetiker som uppfyller de statliga, kommunala och/eller lokala licens- eller certifieringskraven.


Medlemmar kan begära att få se licensen eller certifieringen för en viss kosmetolog.


Tjänsterna som erbjuds av Beauty Forever Miami är inte en ersättning för någon medicinsk service, och det är medlemmens ansvar att informera Beauty Forever Miami om något specifikt redan existerande tillstånd, begränsning eller känslighet.


De områden på kroppen som Beauty Forever Miami tillämpar sina procedurer på är ansikte, händer, underarmar, nacke, urringning och rygg.


Om du upplever obehag eller smärta eller känner dig obekväm av någon anledning under en service, gå med på att omedelbart be estetikern att justera manipulation, drapering, tryck, värme eller miljön eller, om du föredrar det, kan du be estetikern att avsluta tjänsten närsomhelst. Om estetikern inte kan lindra ditt besvär efter att ha begärt en justering, kommer du att meddela estetikern att du vill avsluta tjänsten omedelbart och har rätt till återbetalning av tjänstebetalningen


Olämpligt eller olämpligt uppförande kommer inte att tolereras på något sätt. Beauty Forever Miami kan, efter eget gottfinnande, vägra eller avbryta en tjänst om den bedömer att en sådan tjänst kan vara osäker eller orsaka obehag för dig eller om du ägnar dig åt något olämpligt beteende som bestäms av Beauty Forever Miami efter eget gottfinnande.

 PAYMENT METHODS

The payment instruments must belong to the person receiving the service or their legal representative.

If the person receiving the service uses a payment method that does not belong to her (or him), she is automatically admitting that the owner of the payment instrument has authorized its use to pay for the services at Beauty Forever Miami Spa.

If the client uses a debit card to make payments for a payment plan, we will keep all the data of his payment method in jpg image format. If the client changes the payment method, the images will be replaced by those that save the information of the new payment method.

If the duration of the payment plan is greater than the term of validity of the payment method to be used, the latter may be rejected.

ANDRA VILLKOR OCH VILLKOR

Beauty Forever Miami förbehåller sig rätten att säga upp eller vägra att förnya ditt avtal av någon anledning som inte är förbjuden enligt lag, inklusive, men inte begränsat till, en otillfredsställande betalningshistorik.


Beauty Forever Miami förbehåller sig rätten att när som helst debitera eventuella förfallna eller utestående saldo som inte har betalats för de tillhandahållna tjänsterna eller de månatliga betalningarna.


Beauty Forever Miami kan skjuta upp betalningen för tjänster som utförts två gånger i följd inom ett kalenderår. Denna vänlighet inkluderar inte betalning av medlemskapet och kan begäras av medlemmen efter den tredje betalningen av sitt medlemskap.


Medlemmen kan skjuta upp tillämpningen av någon av sina förmåner i 30 kalenderdagar utan att förlora dem.


Beauty Forever Miami kommer aldrig att genomdriva medlemsavtalet mot medlemsarvingarna, även om du kan göra det med avseende på medlemmens juridiska ombud. 


Beauty Forever Miami kan överlåta eller överföra detta avtal eller rättigheter enligt det utan föregående meddelande, om inte annat krävs enligt lag.


I identifierings- och faktureringssyfte samtycker du till att förse Beauty Forever Miami med aktuell, korrekt, fullständig och uppdaterad information inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och tillämpliga betalningsdata.

 

Du samtycker till att meddela Beauty Forever Miami omedelbart om alla ändringar i din information, inklusive dina betalningsuppgifter.
Ogiltigheten eller omöjligheten att verkställa någon bestämmelse i ditt medlemskap ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av någon annan bestämmelse i avtalet, som ska förbli i full kraft och verkan.


Efter den inledande löptiden för ditt medlemskap kommer Beauty Forever Miami att ge 20 dagar i förväg skriftligt meddelande om eventuella ändringar i medlemsavtalet till medlemmens e-postadress som finns registrerad hos Beauty Forever Miami  eller till medlemmen senast kända fysiska adress och ett sådant meddelande ska träda i kraft det datum som skickas.

I händelse av force majeure, eller av någon anledning, hindras Beauty Forever Miami från att erbjuda sina tjänster, kommer medlemskapet att pausas tills tjänsterna återupptas.

UPPSÄGNING AV MEDLEMSSKAP AV MEDLEM

Medlemskapet upphör den sista dagen av avtalsperioden.

Om medlemmen av någon anledning beslutar att avsluta medlemskapet före det avtalade datumet, får han (hon) göra det. I det här fallet förbehåller sig Beauty Forever Miami rätten att erbjuda den tidigare medlemmen ett nytt medlemskap i framtiden.

 

Ingen betalningsplan (förstått som ett medlemskap eller paket) får avbrytas innan de fyra första betalningarna är uppfyllda, eller betalningen av det belopp som motsvarar de fyra första betalningarna.


Om medlemmen vid tidpunkten för uppsägningsbeslutet redan har betalat månadsavgiften återbetalas den i sin helhet, förutsatt att han (hon) efter att ha betalat den inte har åtnjutit några av de förmåner som han har rätt till som medlem. Nämnda återbetalning sker under de beskrivna omständigheterna om medlemmen har sagt upp fyra eller fler månader av sitt medlemskap. När dessa villkor har uppfyllts kommer återbetalningen endast att fortsätta med avseende på den månad då medlemskapet avslutas.

I de fall medlemmen har betalat medlemskapet i en enda betalning sker återbetalningen inte under några omständigheter.


Med köp av någon av våra betalningsplaner (förstått som ett medlemskap eller paket) bekräftar köparen att han har läst och accepterat allt som uttrycks i alla dessa villkor.

TERMINOS OCH VILLKOR ALLMÄNNA DEL HIFU

Entiendo que estoy aceptando toda la responsabilidad si estoy usando anticoagulantes por menos de una semana antes del tratamiento y no lo informo.

Entiendo que el tratamiento puede causar algun enrojecimiento, hematom, e inflamacion. Estoy de acuerdo de no exponerme a calor excesivo (bastu, jacuzzi) en las proximas 72 horas o por el tiempo sugerido por el especialista.

Entiendo que estoy aceptando toda la responsabilidad porlas reacciones adversas si no informo las contraindicaciones antes del tratamiento.

Ingen hare ansvarig al especialista ni a la entidad Beauty Forever Miami av las 

reacciones adversas resultantes del tratamiento recibido o los productos usados.

DISCRETIONARY AUTHORITY

Presidenten för Beauty Forever Miami, när alla inblandade har hörts, kan besluta på ett godtyckligt sätt, i någon av de frågor som regleras i dessa villkor.

MEDLEMMARS FÖRDELAR

 • Medlemmar får förmånliga rabatter på alla tjänster (andra produkter som kan köpas på spaet ingår inte).

 • Medlemmar får en gratis ansiktsbehandling den månad de fyller år.

 • Medlemmar kan tilldela sitt månatliga möte till vem som helst, skriftligt i förväg till Beauty Forever Miami.

 • Medlemmar kommer att få en gratis tjänst för varje hänvisad person som blir medlem.

 • Medlemmar kommer att få en rabatt på minst 16 % på alla Spa Pink-evenemang som hålls under året.

 • Medlemmar kommer att få rabatter på köp gjorda med tredjepartsallierade till Beauty Forever Miami. Ett separat dokument kommer att beskriva vad som uttrycks i denna punkt.

MEDLEMSPRISÄNDRINGAR

Efter den första löptiden för ditt medlemskap kommer Beauty Forever Miami att ge dig 45 dagar i förväg skriftligt meddelande om eventuella höjningar av den månatliga betalningen  under ditt medlemskap till din e-postadress som finns registrerad hos Beauty Forever Miami _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_eller till din senast kända fysiska adress och ett sådant meddelande ska träda i kraft det datum som skickas.

ANGÅENDE SERVICE

Beauty Forever Miami anställer endast professionella estetiker som uppfyller de statliga, kommunala och/eller lokala licens- eller certifieringskraven.


Medlemmar kan begära att få se licensen eller certifieringen för en viss kosmetolog.


Tjänsterna som erbjuds av Beauty Forever Miami är inte en ersättning för någon medicinsk service, och det är medlemmens ansvar att informera Beauty Forever Miami om något specifikt redan existerande tillstånd, begränsning eller känslighet.


De områden på kroppen som Beauty Forever Miami tillämpar sina procedurer på är ansikte, händer, underarmar, nacke, urringning och rygg.


Om du upplever obehag eller smärta eller känner dig obekväm av någon anledning under en service, gå med på att omedelbart be estetikern att justera manipulation, drapering, tryck, värme eller miljön eller, om du föredrar det, kan du be estetikern att avsluta tjänsten närsomhelst. Om estetikern inte kan lindra ditt besvär efter att ha begärt en justering, kommer du att meddela estetikern att du vill avsluta tjänsten omedelbart och har rätt till återbetalning av tjänstebetalningen


Olämpligt eller olämpligt uppförande kommer inte att tolereras på något sätt. Beauty Forever Miami kan, efter eget gottfinnande, vägra eller avbryta en tjänst om den bedömer att en sådan tjänst kan vara osäker eller orsaka obehag för dig eller om du ägnar dig åt något olämpligt beteende som bestäms av Beauty Forever Miami efter eget gottfinnande.

METODOS DE PAGO

Los instrumentos de pago deben pertenecer a la persona que recibe el servicio o a su representante legal.

Si la persona que recibe el servicio utiliza un método de pago que no le pertenece, automáticamente está admitiendo que el propietario del instrumento de pago ha autorizado su uso para pagar los servicios en Beauty Forever Miami Spa.

 

Si el cliente usa tarjeta de débito para abonar los pagos de un plan de pago, conservaremos todos los datos de su metodo de pago en formato de imágenes jpg. Si el cliente cambia de metodo de pago las imágenes serán sustituidas por las que guarden la información del nuevo metodo de pago.

Si la duración del plan de pagos es superior al termino de vigencia del metodo de pago a usar, este ultimo podrá ser rechazado.

ANDRA VILLKOR OCH VILLKOR

Beauty Forever Miami förbehåller sig rätten att säga upp eller vägra att förnya ditt avtal av någon anledning som inte är förbjuden enligt lag, inklusive, men inte begränsat till, en otillfredsställande betalningshistorik.


Beauty Forever Miami förbehåller sig rätten att när som helst debitera eventuella förfallna eller utestående saldo som inte har betalats för de tillhandahållna tjänsterna eller de månatliga betalningarna.


Beauty Forever Miami kan skjuta upp betalningen för tjänster som utförts två gånger i följd inom ett kalenderår. Denna vänlighet inkluderar inte betalning av medlemskapet och kan begäras av medlemmen efter den tredje betalningen av sitt medlemskap.


Medlemmen kan skjuta upp tillämpningen av någon av sina förmåner i 30 kalenderdagar utan att förlora dem.


Beauty Forever Miami kommer aldrig att genomdriva medlemsavtalet mot medlemsarvingarna, även om du kan göra det med avseende på medlemmens juridiska ombud. 


Beauty Forever Miami kan överlåta eller överföra detta avtal eller rättigheter enligt det utan föregående meddelande, om inte annat krävs enligt lag.


I identifierings- och faktureringssyfte samtycker du till att förse Beauty Forever Miami med aktuell, korrekt, fullständig och uppdaterad information inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och tillämpliga betalningsdata.

 

Du samtycker till att meddela Beauty Forever Miami omedelbart om alla ändringar i din information, inklusive dina betalningsuppgifter.
Ogiltigheten eller omöjligheten att verkställa någon bestämmelse i ditt medlemskap ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av någon annan bestämmelse i avtalet, som ska förbli i full kraft och verkan.


Efter den inledande löptiden för ditt medlemskap kommer Beauty Forever Miami att ge 20 dagar i förväg skriftligt meddelande om eventuella ändringar i medlemsavtalet till medlemmens e-postadress som finns registrerad hos Beauty Forever Miami  eller till medlemmen senast kända fysiska adress och ett sådant meddelande ska träda i kraft det datum som skickas.

I händelse av force majeure, eller av någon anledning, hindras Beauty Forever Miami från att erbjuda sina tjänster, kommer medlemskapet att pausas tills tjänsterna återupptas.

UPPSÄGNING AV MEDLEMSSKAP AV MEDLEM

Medlemskapet upphör den sista dagen av avtalsperioden.

Om medlemmen av någon anledning beslutar att avsluta medlemskapet före det avtalade datumet, får han (hon) göra det. I det här fallet förbehåller sig Beauty Forever Miami rätten att erbjuda den tidigare medlemmen ett nytt medlemskap i framtiden.

 

Ingen betalningsplan (förstått som ett medlemskap eller paket) får avbrytas innan de fyra första betalningarna är uppfyllda, eller betalningen av det belopp som motsvarar de fyra första betalningarna.


Om medlemmen vid tidpunkten för uppsägningsbeslutet redan har betalat månadsavgiften återbetalas den i sin helhet, förutsatt att han (hon) efter att ha betalat den inte har åtnjutit några av de förmåner som han har rätt till som medlem. Nämnda återbetalning sker under de beskrivna omständigheterna om medlemmen har sagt upp fyra eller fler månader av sitt medlemskap. När dessa villkor har uppfyllts kommer återbetalningen endast att fortsätta med avseende på den månad då medlemskapet avslutas.

I de fall medlemmen har betalat medlemskapet i en enda betalning sker återbetalningen inte under några omständigheter.


Med köp av någon av våra betalningsplaner (förstått som ett medlemskap eller paket) bekräftar köparen att han har läst och accepterat allt som uttrycks i alla dessa villkor.

TERMINOS OCH VILLKOR ALLMÄNNA DEL HIFU

Entiendo que estoy aceptando toda la responsabilidad si estoy usando anticoagulantes por menos de una semana antes del tratamiento y no lo informo.

Entiendo que el tratamiento puede causar algun enrojecimiento, hematom, e inflamacion. Estoy de acuerdo de no exponerme a calor excesivo (bastu, jacuzzi) en las proximas 72 horas o por el tiempo sugerido por el especialista.

Entiendo que estoy aceptando toda la responsabilidad porlas reacciones adversas si no informo las contraindicaciones antes del tratamiento.

Ingen hare ansvarig al especialista ni a la entidad Beauty Forever Miami av las 

reacciones adversas resultantes del tratamiento recibido o los productos usados.

AUTORIDAD DISCRECIONAL

Presidenten för Beauty Forever Miami, när alla inblandade har hörts, kan besluta på ett godtyckligt sätt, i någon av de frågor som regleras i dessa villkor.

bottom of page